„Nadace Děti-kultura-sport vyhlašuje každoročně pět grantových programů, z nichž každý dotuje od roku 2008 částkou pět milionů korun. Dnes nadace rozděluje na podporu zdravotní a sociální oblasti ve Zlínském kraji dalších pět milionů korun,“ řekla v neděli ředitelka nadace Gabriela Jelínková.

Symbolické šeky a darovací smlouvy zamířily k devadesáti pěti jednotlivcům, sdružením a neziskovým organizacím v kraji.

O konkrétní výši dotace rozhodovala po posouzení všech projektů speciální grantová komise složená z představitelů správní rady, znalců regionálního dění a zástupců veřejnosti. „Komise hodnotila především schopnost projektu naplnit hlavní záměr grantu, tedy maximálně podpořit zdravotní a sociální oblast ve Zlínském kraji,“ vysvětlila Jelínková.

Největší grant ve výši 306 tisíc korun putoval do Uherskohradišťské nemocnice, nejmenší v částce sedmi tisíc korun pro sluchově postižené v Hluku.

Finanční částku použijeme na rekondiční pobyty našich členů v luhačovických lázních,“ řekli Anna Lašáková a Bohumil Bilavčík, předsedové dvou čtyřsetčlenných místních organizací Svazu tělesně postižených v Uherském Hradišti a Starém Městě. „Příjemci grantu musí podle darovací smlouvy předložit do deseti měsíců vyúčtování, na jaký účel byla částka vynaložena,“ podotkla ředitelka nadace.