Například nadace Děti-kultura-sport podnikatele Iva Valenty v souvislosti s touto národopisnou akcí uvolní z folklorního fondu pět milionů korun. Tyto peníze získají mikroregiony a samostatná města či obce, které se prostřednictvím krojovaných účastníků zapojí do slavnostního průvodu.

„Pro stanovení výše celkového příspěvku pro daný mikroregion, obec či město, bude rozhodující celkový počet krojovaných. Na jeho základě přesně vypočítáme příspěvek za každého jednotlivce tak, aby bylo celkem rozděleno 5 milionů korun,“ vysvětlila výkonná manažerka Nadace Děti-kultura-sport Gabriela Jelínková.

Zájemci o získání příspěvku z folklorního fondu by měli do 20. srpna 2010 doručit pracovníkům nadace doručit kvalifikovaný odhad počtu krojovaných, kteří se slavnostního průvodu zúčastní. Po skončení akce, do 24. září, je pak nutné podat žádost o příspěvek. Ten musí obsahovat jmenný seznam krojovaných, kteří daný mikroregion reprezentují.

Veškeré formuláře jsou k dispozici na webových stránkách nadace. „Podmínkou je pouze to, aby kroj reprezentoval určitý mikroregion, respektive město či obec. Za kroj se přitom považuje tradiční lidový oděv, typický především pro venkovský lid v minulém a předminulém století nebo krojová stylizace členů folklorních souborů,“ upřesnila Jelínková. Folklorní fond zřídila Nadace Děti-kultura-sport v roce 2008, kdy odměnila každého účastníka průvodu částkou ve výši jeden tisíc korun. Do kroje se tehdy obléklo 4153 lidí, kteří se tak postarali o zápis do České knihy rekordů.