„Vlastmil Hela z Bojkovic si s přáteli tehdy chtěl ověřit, zda je i dnes se dorozumět pomocí zapáleného ohně," vysvětlil Leo Foltýn z Klubu bojkovických skeptiků s tím, že jde o to, zda ostatní skupiny oheň uvidí a pak zapálí vlastní.

Jeho skupina přebírá už od roku 2009 signál jako druhá v pořadí na rozhledně Na Skalce nad Bojkovicemi. Odtud se pak ohňové znamení přesouvá do celé republiky.

„Jedná se už o mezinárodní akci, protože k více než dvě stě místům v naší republice se připojilo šest na Slovensku a jedno v Německu," doplnila Eva Rudolfová z bojkovického klubu. Ohně se zapalují vždy po dvou minutách. V sobotu první na Velké Javořině vzplál v 19.35.

„Můžeme sledovat signály z Klenčova u Provodova, Maršova, Svatého Antonínku a když je dobrá viditelnost tak i z Hostýnu," prozradila Eva Rudolfová. V úvodním slovu sdělila, že strážci kopců se jmenují čerti. V tomto případě se nejedná o temnou postavu, ale významný titul z doby Keltů.

Nad Bojkovicemi nešlo jen o zapálení ohně, pořadatelé připravili i program a poprvé představili Skalníka.

„Krkonoše mají Krakonoše, Bílé Karpaty Karpata a my jsme si letos přivedli našeho patrona Skalníka," pousmála se Eva Rudolfová.

Dodala, že se nejedná jen o titul na tento večer, ale že se dotyčný skutečně Skalník jmenuje. Dětem ten večer hlídal a následně rozdělil poklad. K tomu přítomné nejmenší dovedly indicie po šesti splnění úkolů.

Zapálení signálního ohně doprovodilo šamanské bubnování a po něm následovala ohňová show. Nechyběl ani ohňostroj, aby bylo lépe vidět, kde se oheň zapaloval a opékání špekáčků. Smyslem keltského telegrafu je propojit místa v krajině.

Navazuje se tak na prastarou techniku využívající oheň k přenosu zpráv z kopce na kopec.