Školní statek se nachází ve složité situaci. Jeho vlastník, Zlínský kraj, uvažuje o prodeji, a statek tak teď přichází o pronajatou půdu, na které hospodaří.

„Máme asi sedm set smluv s pronajímateli zemědělských pozemků. Ty teď začaly oslovovat okolní podniky. My jsme platili nájemné ve výši 1700 korun na hektar za rok, noví zájemci nabízejí tři tisíce s tím, aby pronajímatelé od našich smluv odstoupili. Protože nevíme, jak dopadne náš prodej, nemůžeme na to nijak reagovat,“ vykreslil nezáviděníhodnou situaci Němec.

Problémem podle něj je znění smluv, které by pro vlastníky půdy měly být nevýhodné. V nových smlouvách se totiž často objevuje pětiletá až desetiletá výpovědní lhůta.

„To znamená, že když dá pronajímatel zemědělci výpověď, on si tam může v klidu ještě dalších deset let hospodařit. Je to past. Majitelé půdy jsou převážně starší lidé, kteří nejsou tolik sběhlí v právu. Denně mi v kanceláři drnčí telefony, vlastníci nevědí, co mají dělat. Je mi jich líto, proto jim radím, aby se v případě pronajímání zemědělské půdy vždy rozmysleli, jakou mají ve smlouvě výpovědní lhůtu a co to pro ně znamená,“ uvedl Němec s tím, že statek vždy uzavíral pouze jednoleté smlouvy.

Třítisícová nabídka za roční pronájem hektaru půdy je podle ředitelky Okresní agrární komory v Uherském Hradišti Karly Malinové nadstandardní.

„Záleží na tom, jaká je na daném katastru bonita čili úrodnost půdy. Průměrná cena ale činí něco kolem dvou tisíc korun,“ informovala Malinová.

Jedním ze subjektů, který nabízí vlastníkům půdy podobné smlouvy je i společnost Fyto Králík jednatele Jaroslava Králíka.

„Já jsem ale s tak vysokou cenou nepřišel. Tu začali šroubovat jiní a pokud jsem chtěl jít v dané lokalitě (nachází se za Starým Městem směrem na Zlechov podél železniční trati, pozn. red.) do pronájmu, musel jsem ji akceptovat,“ krčí rameny Králík.

Pětileté smlouvy podle něj rozhodně žádnou pastí na lidi nejsou, dnes je prý uzavírá většina zemědělců.

„Některé dotační tituly jsou totiž vázány pětiletou dobou obhospodařování půdy. My konkrétně na tom úplně striktně netrváme, do smluv dáváme pět let nebo dohodu. A že vlastníkovi bude jeho pozemek po výpovědi ještě dalších pět let užívat bývalý nájemník? K jaké smlouvě se rozhodnete, takovou ji pak musíte ctít,“ uzavřel Králík.