Byl to Josef Novotný, od 4. dubna 2003 majitel dominanty nad Bojkovicemi, kterou tehdy koupil v dražbě za 6 milionů 800 tisíc korun. Ve středu, kdy rozhovor vznikal, byl na konci své další životní etapy. Právě dokončoval rozsáhlou přestavbu svého šlechtického sídla z konce 15. století. Tento rodák z nedaleké Nivnice s bohatými zkušenostmi byznysmena působícího řadu let na severoamerickém kontinentu, mluvil bez vytáček a přímo ke všemu, co s přestavbou Nového Světlova souviselo.

Opravy zámku se natáhly na dva a půl roku, co bude následovat?

Chceme pokračovat úpravou okolních cest a zahrad. Po Světlovském bálu prostor na tři týdny uzavřeme, abychom mohli zlikvidovat asfaltový povrch komunikace kolem hradu a nahradit ho původní žulovou dlažbou až po hlavní bránu.

Od kterého data plánujete otevření zámku pro veřejnost a co všechno tady lidé budou moct vidět?

Otevřeme, jakmile vydláždíme cestu kolem zámku, tedy od 1. července. K dispozici budou svatební apartmány, obřadní síň, výstup na vyhlídkovou věž. Bude možné navštívit restauraci, využít hotel nebo navštěvovat kulturní představení. Od září bude zprovozněna muzejní expozice.

V jak rozsáhlých prostorách se bude zámecké muzeum rozkládat?

Prostor je pro něj vyčleněný ve druhém podlaží na zhruba 250 metrech čtverečních a expozice ponese název Muzeum světlovského panství. Půjde o takový historický exkurz od dob Cyrila a Metoděje až po současnost, zaměřený na historicky významné události, do kterých Světlov nějakým způsobem zapadal.

Můžete být konkrétnější?

Chceme na pozadí historických událostí popsat slavné rody, které toto panství vlastnily, co všechno tady udělaly. Například se málo ví, že právě Šeréniové vybudovali lázně Luhačovice, spoustu zámků a hospodářství, že za jejich působení ekonomika vzkvétala. Například těmto významným vlastníkům, kteří zde vládli 150 let, chceme věnovat celý jeden blok. Mimo jiné máme zájem, aby tady byla také expozice Karla Pešáta, jenž v roce 1944 vzal k sobě domů sestřeleného amerického pilota a s obrovským rizikem ho ukrýval…

Takže Muzeum Bojkovska nebude mít na zámku zapůjčeny žádné věci?

Ne. Budou to převážně reprodukce nebo namalované repliky obrazů, které si budeme půjčovat ze Státního památkového ústavu.
Minulou sobotu se v obřadní síni na Novém Světlově uskutečnily první svatby, v tom se bude zřejmě pokračovat…

Samozřejmě.

Kolik pracovních míst nakonec fungující zámek nabídne?

Zhruba pětadvacet. Půjde o pozice recepčních, pokojských, údržbářů, zahradníka, kuchaře, provozní vedoucí a lidí, kteří budou organizovat kulturní pořady.

Na jaká kulturní vystoupení na Novém Světlově se mohou návštěvníci těšit?

Zahajujeme už tuto sobotu Světlovským bálem. 31. července v neděli tady bude hrát Václav Hudeček s protagonisty své školy, která bude pokračovat od následujícího pondělí v Luhačovicích. Od září by tady měla být divadelní představení. Rádi bychom, aby každý první pátek v měsíci tady hrálo Slovácké divadlo a co čtrnáct dnů vždy nějaké divadlo další.

Na jaké muzikanty máte políčeno?

Chtěli bychom jedenkrát měsíčně pořádat koncert muziky, která se sem hodí…Nohavica, Čechomor, Vlasta Redl. Rádi bychom přivítali také například Hradišťan. Máme na to připravenou také špičkovou zvukovou a světelnou techniku.

Co bylo podle vás na té radikální přeměně zámku nejnáročnější, nejsložitější, nejtěžší?

Nejobtížnější je pro českého investora, pro zahraničního je to úplně nemožné, přesvědčit úředníky státní památkové péče, že nejste jejich nepřítel. To přesvědčování trvá strašně dlouho a myslím si, že to drtivá většina investorů vzdá. Někteří to vzdají hned na začátku.

Jak je možné, že vy jste to nevzdal?

Protože jsem jen čirou náhodou byl v ideální osobní, ekonomické, zkušenostní i věkové konstelaci. Musím ale přiznat, že mě v optimismu udržovala také podpora kraje.

Máte představu, jak často hodláte v budoucnu na Novém Světlově pobývat?

Budu se snažit vidět většinu divadelních představení a zajímavých koncertů. Odhaduji to tak jednou za čtrnáct dnů.

Ve které části zámku jste si vybudoval svůj soukromý prostor?

Tam, kde vždy bydleli všichni vlastníci zámku. Tedy v oblasti zlatého salonku.

O kolik komnat jde?

Ten salonek bude sloužit pro společenské účely sponzorů, donátorů a významných hostů v průběhu kulturních vystoupení. Pokud se ale ptáte na mé privátní prostory, jde o jednu ložnici a o jednu pracovnu.

Komu byste chtěl poděkovat, kdo vám mimořádně pomohl?

Tak v první řadě vedení Zlínského kraje a Regionálnímu operačnímu programu za to, že nám o tom projektu vůbec umožnili uvažovat, protože bez dotace by to možné nebylo. Dotace posloužila k odstranění škod, které na této památce byly v minulosti napáchány, a ta naše investice je platba za vše nové, co do toho vkládáme. Dík patří rozhodně také stavebnímu úřadu v Bojkovicích, který dokázal absolutní profesionalitu v okamžiku, kdy se řada lidí z památkového úřadu snažila tento projekt zastavit. Poděkovat bych chtěl rodinám těch zhruba pětasedmdesáti dělníků z celé republiky, kteří tady strávili spoustu času.

Cítíte se tady teď jako doma?

Můžu říct, že se teď tady jako doma cítím, přestože mi řada konfliktů, které jsem v průběhu těch uplynulých tří let musel absolvovat, tu radost z dokončeného díla lehce kazí. Je to škoda, protože by stačilo málo a ta radost by mohla být absolutní.