Ovšem při příjezdu na samotné místo konání ji čekalo nepříjemné zjištění. Totiž že se s vozíkem do tělocvičny nedostane. Nicméně za vydatné pomoci několika zúčastněných, stejně jako za využití nejrůznějších improvizovaných „nájezdů", se jí to nakonec s vypjatým úsilím přece jen podařilo. Tím bylo ovšem nastoleno první téma veřejné debaty.

„Problém vznikl už jen tím, abych se sem vůbec dostala. Oficiální pozvánka zněla, že místní komise sem zve všechny občany Jarošova. Takže jsem si říkala, že zve snad i mě. Volala jsem si pro jistotu na město, kde jsem byla ujištěna, že se do tělocvičny opravdu dostanu. Jak ale všichni viděli, byl to poměrně problém. Přitom už dlouho platí, že v každé budově, kde má být veřejné shromáždění, by měl být i bezbariérový přístup," zaznívá jarošovskou tělocvičnou podnět Hany Hrebečkové poté, co po svém úvodním proslovu předává veřejnosti slovo starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Máte pravdu. Skutečně každá taková veřejná budova či shromažďovací prostor by měly být přístupné i pro lidi s handicapem," omlouvá se předseda Místní komise Jarošov Jan Zapletal. A jeho slova vzápětí doplňuje ředitel jarošovské základní školy Pavel Jančář. „My jsme ten vchod opravovali někdy před pěti lety a je pravdou, že od té doby se tu konaly pro veřejnost hlavně hody a jiné kulturní či sportovní akce. Nicméně vidíme, že je opravdu zapotřebí vchod v tomto smyslu přizpůsobit, a proto se o to co nejdříve pokusíme," zní slib ředitele školy.

Vzápětí už na dvě desítky úředníků, zástupců místní komise i představitelů města, čelí nejrůznějším připomínkám ze strany zhruba stejného počtu Jarošovanů. Řeší se doprava, chodníky i objekt bývalého pivovaru. „V Jarošově je určité množství lidí, od kterých dostáváte peníze do rozpočtu. Kolik tady proinvestujete? Vždyť to by muselo být někde za těch 20 let od revoluce poznat, nemyslíte? Tady je vidět akorát postavené sídliště a vše od pivovaru k Hradišti. To co je ale schované za pivovarem, to už vidět není," zaznívá další uštěpačná poznámka jednoho z přítomných. A jiní jsou ještě konkrétnější. „Máme tam chodník, který je hlavním přístupem k sídlišti – ten u potoka. V zimě se ovšem neudržuje a přitom jej využívá tolik lidí," hlásí směrem k úředníkům další podnět jiný z přítomných mužů. A obratem se mu dostává odpovědi od jednoho z úředníků. „Já to nechám prověřit a pokud je ten úsek průjezdný pro techniku, zařadíme jej samozřejmě do zimní údržby," zní jeho reakce na podnět nespokojeného obyvatele Jarošova.

Na dvě desítky „Jarošovjanů" poté apelovali také na to, že by mohli být ze strany vedení města daleko lépe informováni o nejrůznějších investičních akcí, které se v jejich ulicích uskutečnily, či které se naopak chystají. I možná díky tomu se tak na závěr dozvěděli, že už od července se o všem dočtou ve zpravodaji města Uherské Hradiště, který budou nově zdarma nacházet ve svých poštovních stránkách, anebo i to, že už za několik měsíců by se mohli ve směru na Uherské Hradiště projít po zcela novém chodníku při hlavní silnici.