Největší díl putoval restaurování vitráží kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, a to 1,39 milionu korun. Obnova se týká sedmi oken s barevným katedrálním sklem, s malovaným kobercovým vzorem nebo geometrickým vzorem. Bezmála půl milionu si z dotace "ukousl" kostel Mistra Jana Husa. Tam pokračuje oprava fasády, která začala už v roce 2015 pracemi na věži, teď je na řadě fasáda lodi svatostánku. Nebude se však jednat jen výmalbu, ale také o sanování trhlin a vysprávku omítky.

Letos dojde rovněž k opravě Měšťanského domu se sušírnou bylin a dřevníkem s kamennou studnou, konkrétně se bude jednat o hospodářskou budovu se sušírnou bylin. Dům čp. 164 prochází obnovou již několik let, letos však vlastník poprvé zahrne práce na obnově hospodářské budovy ve dvorním traktu. Hlavním důvodem je havarijní stav schodiště. Ten se natolik zhoršil, že hrozilo jeho zřícení," informovala mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Z ministerstva získali majitelé 86 tisíc a od radnice 19 tisíc korun. "Pouze" 40 tisíc pak půjde na restaurování maleb v Kunovické kapli Panského domu. V ní se nachází tři figurální scény, které byly zřejmě původně součástí rozsáhlejšího malířského cyklu. Malby pocházejí z pozdně gotického období. "Malba nebyla dostatečně fixována při restaurování ve 40. letech, takže v současnosti jsou fragmenty původní gotické malby z velké části ztraceny. Čitelná je pouze malba vlevo, kde vidíme fragmenty hlavy Krista, Panny Marie a sv. Jana," uvedla Elen Sladká.