Přijede na něj opět v nových šatech i hraběnka Markéta z Buchlova. Účast přislíbily i delegace z družebních slovenských obcí Uhrovce a Bojná.

Ve 14 hodin požehná některý z velehradských jezuitů před kapličkou hrozny a víno. Poté si mohou účastníci vinobraní připomenout při tradičním komponovaném pásmu staré vinařské zvyky s názvem Zarážání hory. V doprovodu dechové hudby Buchlovjané se vydá krojovaná chasa na obchůzku ulicemi Modré, aby se zastavila u místních vinařů, kteří ji pohostí loňskými víny a možná i letošním burčákem. Na kvalitu vína dohlédne rada zkušených vinařů, která rozhode, komu bude přiřknuto právo k pěstování vína, ale také určí, které víno se stane šampionem letošního vinobraní. Po obchůzce dědinou se uskuteční v Obecním domě Modrá tanec pod révou. K dobré pohodě budou hrát Buchlovjané a cimbálová muzika Dolňáci. Chybět nebude ani tradiční dražba krále hroznů a vyhlášení šampiona vinobraní.