Ani provazce deště od zbožnosti neodradily skupinu francouzských poutníků ze sdružení La Route de l’Europe chrétienne, věřící z Velehradu a okolních obcí a na čtyři stovky žáků Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně.

Chtěli vidět a slyšet nádherný zvuk zvonu pro kapli sv. Hilaria v Provensálsku,  která byla postavena v 6. století, ale z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby.

„Zvon byl odlitý v Polsku a požehnaný kardinálem Diwizsem u první kapličky na Poutní cestě křesťanskou Evropou, která byla postavena ve Wadowicích, v rodišti sv. Jan Pavla II. Francouzští poutníci se cestou k obnovované kapli sv. Hilaria, zastaví u každé z 35 kapliček na poutní cestě, zvon u ní nechají zazvonit a přitom se s místními věřícími pomodlí Anděl Páně,“ poodhalil zákulisí poutní cesty se zvonem předseda Matice velehradské P. Jan Peňáz.

ll. ročník Soutěžního dne IZS v amfiku Bukovina v Popovicích. Stanoviště: výstroj AČR. Na snímku žáci ZŠ Velehrad
Dvacet škol z kraje soutěžilo v Popovicích s hasiči i vojáky