Čtyři komentované prohlídky s názvem Toulky barokní zahradou napomohly oživit hlubší zájem veřejnosti o historii klášterních zahrad, ale také o jejich rozsáhlou úpravu, která byla souběžně s rekonstrukcí nádvoří u baziliky dokončena v listopadu 2012.

„Vzhledem k tomu, že v areálu Stojanova gymnázia a v bazilice probíhají rozsáhlé opravy a restaurátorské práce, nemohla jsem návštěvníkům ukázat Rajskou zahradu, projít s nimi sala terrenu a vyjít z ní dveřmi přímo k lípě Jana Pavla II.," omlouvala se Eva Valentová, vedoucí informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Zato mohla lidem nabídnout prohlídku polygonální kaple Jana Nepomuckého v jihozápadním rohu obvodové zdi, která vede kolem klášterního komplexu. Kaple běžně otevřena nebývá. Kdysi sloužila k poslednímu rozloučení se zesnulými klienty domova Vincentinum. „V kapli je oltářní obraz světce od jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 18. století, a to jezuity Ignáce Viktorina Raaba, který se narodil ve stejném roce, kdy byla kaple postavena, tedy 1715," uvedla zajímavý údaj o sakrální stavbě Eva Valentová.

Farnost nabídla mimo komentované prohlídky barokní zahradou, která byla pro veřejnost otevřena v sobotu od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin, několik doprovodných akcí. V sobotu úderem patnácté hodiny se mohly děti vypravit za Tajemstvím zahrady a na jednotlivých stanovištích plnit úkoly, které pro ně pořadatelé připravili.

O tři hodiny později si přišli u altánu v západní zahradě kláštera na své milovníci písniček, a to při hudebním podvečeru Zahrada zpívá. Písničky při kytaře jim zapěly Martina Vlčková, Klára Tománková a Kristýna Trňáková, členky velehradské hudební skupiny Velblue a scholy.