V průběhu předposledního srpnového týdne se k nim postupně přidávali z osmi proudů Moravy další poutníci, na jejichž hrudích se vyjímal dvouramenný kříž. Na posledních devět kilometrů vykročili poutníci ke kolébce křesťanství, na posvátný Velehrad, z Boršic a Buchlovic.

„Když se objevily věže baziliky, rozhodli se někteří poutníci, že po vzoru pátera Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské, budou šlapat poslední stovky metrů bosky. A tak jsem si sundal sandály a šel jsem bos," přiznal v cíli pouti, jejímž duchovním mottem bylo Desatero božích přikázání, Karel Kudlička z Brna.

Poté, co si poutníci na nádvoří Stojanova gymnázia před velehradskou bazilikou odpočinuli, něco málo zakousli, sešli se v bazilice na mši svaté, jejímž hlavním celebrantem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Otče biskupe, představuji vám 454 pěších účastníků XII. pěší pouti na Velehrad a několik stovek poutníků, kteří sem přijeli autobusy," začal promluvu k biskupovi Cikrlemu poutník páter Peňáz. Jak dále uvedl, i ta letošní pouť byla konána na poděkování za světlo víry pravé, které odtud svatí Cyril a Metoděj roznesli po naší vlasti.

„Po náročné poutní cestě jsme zažili velkou duchovní a hmotnou pomoc dobrodinců. Děkujeme jim a vás, otče biskupe, prosím, abyste za ně a na ty úmysly, které nám svěřili, ale také za nás a naše zemřelé sloužil mši svatou," požádal P. Peňáz biskupa Cikrleho.

„Tato mše svatá bude sloužena za všechny poutníky, aby se nikdy v životě neztratili a patřili Bohu, tak jako svatí Cyril a Metoděj, kteří přišli na Moravu," reagoval na slova pátera Peňáze biskup Cikrle.

„Pro mě byla pěší pouť výrazem živé víry, zbožnosti, pokání a prostředkem očištění," svěřil se Jindřich Král, který na Velehrad připutoval po etapách z Levého Hradce u Prahy. Netajil se tím, že při jednatřicáté pouti z Levého Hradce urazili věřící chodci rekordních 395 kilometrů.

„Pěší pouti na Velehrad jsem se zúčastnila posedmé. Byla to za těch veder, které nás provázely, náročná pouť, ale s pomocí Pána Boha jsem ji v pohodě absolvovala," svěřila se řeholnice Milada z Uherského Brodu, která letos na Velehrad vyrazila s další řeholnicí se severním olomouckým proudem poutníků.