A stalo se tak v pátek po 16. hodině. Branou u kostelíka Zjevení Páně, lidově zvaném Cyrilka, vjel na severní nádvoří před baziliku Nanebevzatí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na bílém koni Darex z Ranče Nevada svatý Martin.

Role světce se zhostil Martin Viktor Valovič, student III. ročníku Stojanova gymnázia. Ačkoliv přijel Martin do poutní obce s třídenním předstihem, první vločky s sebou nepřinesl, takže se dědina nezahalila do bílé peřiny.

Bezmála dvě stovky Velehraďanů a přespolních mohlo na prostranství v před kostelíkem Cyrilka zhlédnout scénku ze života svatého Martina, a to v podání členů kroužku mladých šermířů ze Stojanova gymnázia a členů13. legie Gemina Augusta.

„Martin statný voják byl, srdcem po pravdě toužil. Byl ještě mladý, když s mečem ostrým po boku do armády vstoupil, aby svoji zemi chránil. V důstojnickém plášti svém, na koni bílém lidem ochráncem byl. Když se jednou z bitvy vracel, chvějící se nahý žebrák s prosbou ruce k němu vztahoval. Když Martin jeho bídu zřel, meč svůj vytasil a s žebrákem se o polovinu pláště rozdělil,“ přiblížila stručně průběh scénky Lucie Škařupová, bývalá vychovatelka v domově velehradského gymnázia, dnes učitelka mateřinky v Troubkách na Přerovsku, stále vedoucí mladých velehradských šermířů.

S vedením kroužku jí vydatně pomáhá Petr Šilhán, který na tréninky šermířů přijíždí až z Prahy.

Při scénce se těšily velkému zájmu diváků boje s loučemi a chladnými řinčejícími zbraněmi šermířů ze skupiny Memento Morietur i Římanů, které si mohli diváci prohlédnout a vyzkoušet si je pod dohledem členů historických skupin.

Kluci a holky se zahřáli teplým čajem, ochutnali medové perníčky, zajezdili si na koloběžce, skákali v pytlích nebo házeli kroužky na meče. Dospělí si přišli na své při ochutnávce mladého vína.