Nové pobytové zařízení se zvláštním režimem je otevřené od středy 1. března. Domov pečuje o pětici klientů, kteří doposud využívali jiná pobytová zařízení ve Zlínském kraji.

O klienty se bude starat speciálně vyškolený personál. Dostanou tak specializovanou odbornou péči, kdy se jim pracovníci budou věnovat na základě jejich individuálních potřeb.

Ilustrační foto
Nepřehlédněte! Bezplatné vyšetření ledvin v nemocnici i na poliklinice

„Jde o poskytování velmi náročné služby. Jsem přesvědčena, že tam klienti naleznou své místo k životu, ale i úctu a porozumění. Všem, kdo se na přípravě podíleli, bych chtěla poděkovat. Pracovníkům zajišťujícím tuto službu bych chtěla popřát mnoho sil,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která odpovídá za oblast sociálních služeb.

Pohřeb Jitky Novákové, dlouholeté starostky Popovic.
VIDEO: Bývalou starostku vyprovázelo na poslední cestě tisícihlavé procesí

Sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné z budov v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská. Nová pobytová služba poskytuje péči klientům s mentálním kombinovaným postižením s poruchami chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití nebo lidem s mentálním postižením a přidruženou poruchou autistického spektra s poruchami chování.

Starosta: Podobné zařízení jsme marně hledali několik let

Služba je určena klientům ve věku od 18 do 64 let. „Došlo tak k obsazení jednoho z prázdných objektů na Buchlovské. Je to skvělé i proto, že obec je veřejným opatrovníkem jednoho z lidí s takovými potřebami a už několik let jsme se pro něj marně snažili najít zařízení, které by jeho potřebám odpovídalo. Velmi nás těší, že kraj takové kapacity začal vytvářet, a to přímo v naší obci,“ řekl Deníku velehradský starosta Aleš Mergental.