Na restaurování sochy Krista na sloupu, která tvoří významnou pohledovou krajinotvornou dominantu u Konventního rybníku před Velehradem, si radnice pozvala hradišťského akademického sochaře Tomáše Martináka.

„Socha Krista na sloupu, kulturní památka ve vlastnictví obce, jejíž vznik se datuje k roku 1703, prošla rukama restaurátorů v letech 1883, 1951 a 1987. Při poslední obnově ve 20. století vytvořil velehradský akademický sochař Otmar Oliva kopii Krista, protože ta původní byla značně zchátralá. V současné době je uložena na velehradské faře,“ informoval starosta obce Aleš Mergental.

Při obnově sochy ve druhé polovině loňského roku byl nejvíce zchátralý sloup, jehož část musel restaurátor zhotovit nově. Také jeho hlavice byla vetchá a při rozebírání pomníku se rozpadla na dvě části. Skulptura Krista, do níž zahlodal zub času, se dočkala zatmelení spár, vyčištění a ochranného nátěru.

Restaurátorské obnovy se po šestnácti letech dočkala socha světce a mučedníka sv. Jana Nepomuckého na parkovišti v historickém centru poutní obce. Socha z hrubozrnného pískovce „buchlováku“ z roku 1700, musela být v roce 2003 převezena ve vážném stavu poškození do Prahy, kde byla pod odborným vedením sochaře Martina Slováka a doc. Petra Siegla restaurována posluchačkou AVU Praha Kateřinou Myškovou.

Objev plechové schránky

„Při transferu sochy byla v sokolové části nalezena plechová schránka, která obsahovala plechový tubus s víkem a úlomek značně zvětralé kosti. Nebyl ale nalezen žádný dokument určující její autentiku. Tubus byl na pamětních mincích ražených ve stříbře z roku 1738 až 1743,“ zalistoval v paměti bývalý starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

Při znovu osazení sochy byla původní schránka s historickými i současnými mincemi a relikviemi uložena do soklové části pomníku sv. Jana Nepomuckého.

Na jeho skulpturu si nyní posvítil opět sochař Martin Slovák.

„Zatmelil na ní spáry, které vznikly povětrnostními vlivy, opatřil ji ochranným nátěrem a provedl revizi zlacení. Restaurování obou soch přišlo na dvě stě tisíc korun. Na každou dostala obec prostřednictvím Městského úřadu Uherské Hradiště 50 tisíc korun, a to z fondu na obnovu kulturních památek ministerstva kultury,“ prozradil velehradský starosta.

Dodal, že všechny kulturním památky ve vlastnictví obce prošly v posledních letech restaurátorskými zásahy a veřejnost může obdivovat krásu jejich výrazů a zručnost barokních sochařů.