Po promluvě P. Pavla Schwarze, faráře z Jeseníku, který byl s dalšími dvěma knězi záštitou dění na celém kurzu, byly obnoveny u všech na kurzu zúčastněných manželských párů sliby především proto, aby si lépe uvědomily, čím jeden pro druhého jsou a mají být.

„Obnova manželských slibů při slavnostní bohoslužbě byla jedním z vrcholů 22. letního kurzu Manželského setkání, které se poprvé uskutečnilo na Velehradě. Zúčastnilo se ho 340 osob z České republiky, manželských párů, jejich dětí a pečovatelů, kteří se o drobotinu starali," uvedl Jan Zajíček, vedoucí letního kurzu, ale také předseda Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Zdůraznil, že účastníci kurzu tvořili jeden celek, byť o děti manželských párů se starali při zábavných programech pečovatelé, aby se jejich tátové a mámy mohli plně ponořit do přednášených témat a následné práci ve skupinkách.

close LETNÍ KURZ. V poutním Velehradě se jej zúčastnilo 340 dospělých i dětí. 75 manželských párů zde obnovilo při slavnostní bohoslužbě manželský slib. zoom_in

Manželské setkání na Velehradě. Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„Letní kurz byl zaměřen na vztahy mezi mužem a ženou, na jejich prohlubování a obnovu, na pochopení rozdílnosti komunikace, přemýšlení, vyjadřování, potřebách, v jazycích, pozornostech a lásce," stručně odkryl náplň letního manželského setkání jeho vedoucí. Dodal, že cílem seminářů bylo, aby si muž se ženou vzájemně rozuměli, dokázali si vycházet vstříc a společně řešit konflikty. Aby dokázali rozpoznat, že se mezi nimi něco děje a měli nástroje na to, jak vztah prohloubit, jak ho budovat a nepohřbít ho.

„Nevyhýbali jsme se ani přednáškám o sexualitě. Uskutečnila se tu skupinkovou práce, k níž byl úvod, a pak se pracovalo ve dvojících podle metodického úkolového listu," podotkl Jan Zajíček.

Záštitou kurzu byli tři kněží, P. Pavel Kuchař, bývalý vojenský kaplan na misiích, P. Pavel Schwarz, farář z Jeseníku a P. Jakub Štefík z Ostravy Zábřehu. Oni byli v průběhu celého setkání jeho účastníkům k dispozici pro osobní rozhovory, svátost smíření a modlitby manželům, dětem i pečovatelům.
Program osmidenního manželského setkání, který vyvrcholil v sobotu dopoledne, byl jakýmsi svědectvím manželských párů o tom, co v letním kurzu prožili a co jim dal.

„Na letním kurzu jsme už podeváté. Každý nás svým způsobem nadchl, utužil náš manželský vztah, který rok co rok pomáhá čistit. Ze zkušenosti můžeme říci, že účast v kurzech se nám vyplácí," svěřili se Kateřina a Pavel Nováčkovi z Kuřimi. Na velehradském setkání byli se svými dětmi, Jakubem, Matoušem a Hynkem.