„Sportoviště bude sloužit mateřské a základní škole, Stojanovu gymnáziu, ale také všem sportovním oddílům a individuálním zájemcům o sport z řad široké veřejnosti,“ informoval Aleš Mergental, starosta Velehradu, podle nějž se obec rozhodla investovat finanční prostředky do podpory a rozvoje sportu. Už loni v říjnu byla v areálu u základní školy zprovozněna workoutová sestava se čtyřmi relaxačními prvky.

Oplocené multifunkční sportoviště s umělým osvětlením je vybudováno pro více sportovních aktivit. Na obdélníkovém hřišti zelené a červené barvy, lemované mantinelem a sítěmi, budeš možné hrát volejbal, házenou, malou kopanou, florbal, tenis a streetball, což je takzvaná městská forma basketbalu.

Součástí sportoviště je ovál o délce 150 metrů, rovinka pro běh na šedesát metrů, doskočiště pro skok daleký, vrhačský kruh s výsečí pro vrh koulí. Na víceúčelovém sportovišti nechybí šatny se sprchami a WC, odpadkové koše a lavičky.

„Na sportovišti lze provozovat činnost, pro níž je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Sloužit bude všem občanům Velehradu, ale také těm, kteří v ní budou třeba na dovolené. Přednostní využití je stanoveno pro výuku žáků velehradských škol a sportovní oddíly z Velehradu,“ informoval starosta obce Aleš Mergental.

Poděkoval všem, kteří budou hřiště využívat v souladu s provozním, řádem a ke společnému majetku se budou chovat náležitě odpovědně.

Na financování víceúčelového sportoviště se podílelo částkou 4,5 milionu korun ministerstvo pro místní rozvoj, obec do něj vložila své prostředky ve výši tři miliony dvě stě tisíc korun.