Rozhodli se totiž, že v detašovaném pracovišti, kterým byla mateřská škola, vyplní dotazník, nabídnou svoji paži k odběru krve a vstoupí tak do registru dárců kostní dřeně. A nejen to, stali se i Rytíři Naděje.

„Odběr krve je prvním stadiem zjišťování vhodnosti kostní dřeně. Potencionálním dárcům jsme odebrali pouze jednou zkumavku krve. Díky dvěma mililitrům krve a pěti minutám času může člověk člověku zachránit život,“ sdělila Bronislava Otrusinová z Boršic.

Spolu s dalšími zdravotnicemi hledala vhodného dárce pro Jakuba z Brna, u něhož by měla v srpnu proběhnout transplantace kostní dřeně, ale zatím se vhodný dárce nenašel.

Benefiční koncert lidí dobré vůle vynesl 1,6 mil. korun.
Benefiční koncert lidí dobré vůle vynesl 1,6 mil. korun