„Dnešní doba nabízí tolik příležitostí, nevíme co dřív a kam dřív, abychom všechno stihli, všechno znali a všude byli. Z našich životů se vytratila prostota a jednoduchost. Chtěli jsme se tedy zastavit a uvědomit si, že náš život můžeme žít jednoduše a prostě," okomentovala setkání vysokoškoláků v poutní obci Klára Šimečková, vedoucí Studentského Velehradu 2016.

Letošní setkání nabídlo mladým lidem program, v němž nechyběly společné bohoslužby, koncerty, besedy a diskuze s odborníky z různých oborů. Jeho program zahájila ve čtvrtek mše svatá, kterou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje celebroval kardinál Dominik Duka.

„Považoval jsem za svoji povinnost pozdravit studentskou obec, která je do jisté míry společenstvím, jež jednoho dne převezme na nejrůznějších úrovních v naší zemi otěže," svěřil se ještě před bohoslužbou kardinál Duka.

Netajil se radostí nad tím, že se na Velehradě sešli převážně současní, ale i bývalí vysokoškoláci už potřinácté. „Setkání není pouhou jednorázovou akcí, pokusem, který troskotá, ale má svoji kontinuitu," řekl arcibiskup pražský a metropolita český.

Ten velehradská setkání vysokoškoláků navštívil jako provinciál dominikánů, později už v pozici hradeckého a posléze i pražského biskupa.

„Vytváříme zázemí pro jednotlivá vysokoškolská katolická hnutí, pořádáme pro studenty akce, programy a workshopy," přiblížila činnost Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika jeho prezidentka Monika Hanzová.

Zmíněné hnutí je totiž hlavním organizátorem Studentského Velehradu

Poprvé se setkání vysokoškoláků konalo v roce 1992, tehdy bylo ještě koncipováno jako pěší pouť. Od té doby se vysokoškoláci scházejí pravidelně každé dva roky. Od roku 1998 je program každého dvouročníku Studentského Velehradu zastřešen nějakým tématem.