„Z výsledků doposud provedených kontrol lze konstatovat, že nebyly zjištěny závady, které by ohrozily zdraví dětí,“ uvedla vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienická stanice Zlínského kraje Ivana Lukašíková. Podle ní do středy 11. srpna hygienici v okrese Uherské Hradiště zjistili pouze jeden nedostatek, kdy pořádající osoba nezajistila na dětském táboře řádný denní úklid. „Za to byla přímo na místě konání tábora uložena bloková pokuta,“ informovala Lukaštíková.

Mezi dlouholeté pořadatele dětských táborů patří například uherskohradišťský Dům dětí a mládeže Šikula. Podle jeho ředitelky Libuše Srpové jejich organizace s udržováním úklidu problémy nemívá. „Pronajímáme si zařízení, ve kterých to zajišťují jejich provozovatelé. V případě příměstských táborů pak máme vlastní uklízečku,“ vysvětlila Srpová. DDM Šikula navíc pořádá tábory i v zahraničí, konkrétně v Itálii. „Hygienické podmínky jsou tam stejně přísné jako u nás,“ doplnila Srpová. Samozřejmostí zůstává, že pořadatelé táborů musí dětem zajistit mimo jiné dostatek pitné vody, sprch i záchodů. „Nemůžeme mít jen jeden, počet musí odpovídat počtu táborníků,“ tvrdí Srpová.

S kontrolami hygieniků má zkušenosti i Lucie Hovorková, která působí jako táborová vedoucí už tři roky. Před dvěma týdny se z jednoho takového tábora vrátila. „Hygienici přijíždějí pravidelně každý rok a doposud nikdy jsme s nimi neměli problém. Kontrolují stav sociálního zařízení a pořádek v prostoru tábora i chatkách dětí,“ přiblížila Hovorková.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje evidovala do středy 11. srpna na Uherskohradišťsku celkem 29 dětských táborů.