Právě kvůli nim bude rozpočet města schodkový s celkovým rozdílem mezi příjmy a výdaji přes třiatřicet milionů korun. Město si na jeho pokrytí bude muset půjčovat.

„Bereme úvěr především na přestavbu staré školy na Podnikatelský inkubátor. Právě proto je rozpočet schodkový. Počítáme také se spoluúčastí na protipovodňových opatření ve výši pětačtyřiceti milionů korun,“ upřesnil starosta Kunovic Pavel Vardan.

Celkově tak budou Kunovice hospodařit s příjmy ve výši téměř 104 milionů korun a výdaji přes 137 milionů..