Řidičům s trvalým pobytem Velehrad, Modrá, Salaš a Jalubí bude vjezd po předložení občanského průkazu povolen. Povolení k vjezdu budou mít také řidiči linkové dopravy a zájezdových autobusů.

„Ostatním řidičům doporučujeme využít nepřetržité parkování na obchvatu Starého Města, a to z obou stran. Odtud bude kyvadlová doprava převážet návštěvníky až k Velehradu. V případě jakéhokoliv protiprávního jednání budou moci návštěvníci kontaktovat policejní hlídky, které se budou přímo ve Velehradě pohybovat,“ informovala hradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.

Návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle doporučuje, aby dbali na osobní bezpečnost a byli obezřetní při zajištění svých cenných věcí. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu, tak i na bezpečnost všech účastníků oslav budou od čtvrtečního poledne do pátečních odpoledních hodin dohlížet uherskohradišťští policisté.

„Osobní doprava (řidiči s trvalým pobytem ve Velehradě a Salaš a řidiči s povolením vydaným obcemí) bude odkláněna přes ulici Zahradní. Odklonění průjezdu omezí kolizní situace, k nimž docházelo, když se osobní auta snažila projíždět davy pěších poutníků. Zajistí se tak bezpečnější pohyb chodcům a projíždějící řidiči budou moci jednodušeji projet přes ulici Zahradní,“ řekl k regulaci dopravy v obci její starosta.

Schválená úprava dopravy vyžaduje od majitelů motorových vozidel s trvalým pobytem v ulici Zahradní, stejně jako od majitelů osobních aut, kteří přijedou do domů v ulici Zahradní na návštěvu, aby důsledně dodržovali obecně platný zákaz parkování vozidel na ulici. Na provoz v ulici Zahradní budou dohlížet jak pořadatelé, tak policejní hlídky.

„Návštěvníci, kteří by chtěli ve Velehradě nocovat například ve stanovém městečku, mohou své auto nechat zaparkované právě zde. Pro všechny tak odpadne problém s auty, která bránila zprůjezdnění této ulice po oficiálním ukončení parkování,“ dodal první muž Velehradu Aleš Mergental.

Začátek dopravního omezení je od čtvrteční 12. hodiny do páteční 17. hodiny.