Ukázkově oblečený do orelského stejnokroje dorazil z Bučovic, kde nyní bydlí, přes Uherské Hradiště až do poutní obce. Na tamním hřbitově, jako každým rokem, uctil i letos spolu s dalšími členy orelských jednot památku Jana Šrámka.

Do Zašové u Valašského Meziříčí se přiženil v roce 1978. O sedm let později, v roce 1985, nechyběl na slavné velehradské pouti, kterou komunisté přejmenovali na Mírové slavnosti.

„Byl to úžasný zážitek, ta jednota, zpěv a nebojácnost věřících,“ vzpomíná na rok 1985.

O pět let později byl i při velehradské návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. Obnovoval Orla ve Valašském Meziříčí v roce 1994 a od té doby jezdí na poutě v orelském stejnokroji.

Posléze ovdověl a v roce 2013 se přestěhoval do Bučovic. Poutě navštěvuje také na sv. Hostýně, který považuje za zdejší Čenstochovou.