Klikatá zákoutí tohoto vodního toku právě nyní za stavů poměrně nízké vodní hladiny odhalují důkazy jejich činnosti. A to jak v podobě ohryzaných stromů, tak také v podobě vytvořených umělých hrazí a s tím spojených vodních lagun. Situaci dlouhodobě monitorují pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství v Uherském Brodě.

„Situace na vodním toku Okluky je vcelku běžná. Bobři využívají volné niky na jednotlivých tocích a obsazují nová teritoria. V současné době máme zaznamenán výskyt téměř na všech větších tocích, které protékají našim územím," vysvětlil Petr Šimčík z uvedeného odboru. Zároveň dodal, že se objevují i jedinci, kteří se po jednotlivých tocích dostávají až téměř k jejich pramenům. „Takto monitorujeme například výskyt bobra v katastrálním území Stání – lokalita Vápenky. Obecně můžeme konstatovat, že bobři se vyskytují v celém správním obvodu Uherskobrodska, celkově monitorujeme výskyt šesti až osmi párů bobrů. Zatím neregistrujeme větší problémy s jejich výskytem," uzavřel Petr Šimčík.