„Myslím, že není běžné, aby znovu rozkopali to, co vypadalo hotově. Předpokládám, že asi objevili chyby, které teď musí opravit," poznamenal Miroslav Lukáš z Uherského Brodu. Údiv neskrývala ani další obyvatelka města, Štěpánka Lekešová „Docela mě to zaráží. Dalo to tolik práce, a přesto něco není v pořádku," uvedla Štěpánka Lekešová. Ta zavzpomínala také na počáteční fázi generální obnovy. „Spousta starých lidí a maminek s malými dětmi si tehdy stěžovalo, protože se po náměstí téměř nedalo chodit. To už je ale za námi," doplnila Broďanka.

Dělníci svojí současnou činností naštěstí pohyb po centru města nijak nekomplikují. „Momentálně opravují příliš velký příčný spád chodníku u radnice a některé další nedodělky," sdělila mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Na dotaz Slováckého deníku, týkajécé se případné výše penále pro stavební firmu Sates Morava starosta Uherského Brodu a senátor Patrik Kunčar poznamenal, že jakákoliv debata o výši sankcí je předčasná, protože práce nebyly ukončeny a město stavbu nepřevzalo. „Každý Broďan dobře ví a vidí, že ke zpoždění obnovy náměstí došlo shodou nešťastných událostí. Pravda je, že zhotovitel musí odstranit desítky drobných vad a nedodělků," konstatoval starosta Patrik Kunčar s tím že je zbytečné celou záležitost řešit prostřednictvím médií. „Jak jsem již uvedl, stavba není dokončena a všechny její náležitosti teprve budou muset být vyhodnoceny a zohledněny," doplnil Patrik Kunčar. Také proto zatím není znám finální termín, kdy brodské Masarykovo náměstí v nové podobě vedení radnice slavnostně otevře. „Záleží na tom, jak nám bude přát počasí, i zda objevíme další vady, které bude třeba upravit," řekla Elen Sladká.

Kompletní obnova brodského centra začala v půlce května minulého roku. Práce mimo jiné zahrnuly předláždění chodníků, komunikací a parkoviště, přeložení vodovodů a kanalizací, zmodernizované veřejné osvětlení, větší počet laviček, košů a stojanů pro kola, úpravu veřejné zeleně či bezbariérové přístupy.