Současný památník byl vztyčen jako pietní vzpomínka na všech 162 vojáků, Čechů, Chorvatů, Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů, Rumunů, Rusů, Slováků, Srbů a Ukrajinců, pohřbených v letech 1914 –1945 dočasně nebo trvale ve vojenské i civilní části hřbitova.

„Na pietním místě se původně nacházel legionářský památník, který byl v roce 1939 zničený nacisty a na jeho místě zůstal jen betonový podstavec. V roce 2014 byl v rámci veřejné zakázky vybrán návrh na nový památník obětem I. a II. světové války. Autorem návrhu je akademický sochař Jindřich Martinák. Vytvoření díla samotného se ujal jeho syn MgA. Tomáš Martinák,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V loňském roce podle jeho slov získalo město Uherské Hradiště z Ministerstva obrany ČR státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši 231 tisíc korun, město samo přispělo 137 tisíci korun, aby mohl být památník dokončen právě ke 100. výročí vzniku republiky.

Původní vojenský hřbitov byl v Mařaticích založený koncem roku 1918 k pohřbívání vojáků zemřelých v místní záložní nemocnici v době bojů na Slovensku, později také příslušníků uherskohradišťské vojenské posádky. Na konci druhé světové války zde byli pohřbíváni příslušníci německé a maďarské armády. O něco dále byly dočasně uloženy i ostatky rumunských a sovětských vojáků, kteří zemřeli při osvobozování města. Ke zrušení vojenského oddělení hřbitova došlo při úpravách pohřebiště v roce 1970.

Pohřbívání v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích začalo koncem 18. století. První známou osobou, která zde byla pohřbena, byl roku 1796 krajský hejtman František Zikmund Žalkovský z Žalkovic.