„Při hloubení jednoho z vrtů došlo k narušení ložiska metanu, v důsledku toho musely být práce dočasně pozastaveny a po odvětrání největší koncentrace plynu se mohlo pokračovat za přísných bezpečnostních podmínek. Práce na vrtech ovšem musely být ukončeny a tepelné čerpadlo muselo být nahrazeno plynovým kotlem,“ řekl Deníku šéf archeologů Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomáš Chrástek.

Při zemních pracech se podle jeho slov podařilo odkrýt také několik velkomoravských hrobů, které „unikly“ pozornosti Vilému Hrubému, jenž tam prováděl archeologický výzkum v 60. letech minulého století.

„I když tohle se ani tolik nedá považovat za komplikaci, je to ve své podstatě symbolické. Vzhledem k tomu, že stavba má sloužit také jako depozitář archeologické sbírky Slováckého muzea, provází ji archeologie již od prvního kopnutí do země,“ dodal Tomáš Chrástek s úsměvem.

V uplynulých týdnech nejvíc ze všeho komplikovalo stavební práce především počasí.

„V současné době se nacházíme již téměř před dokončením, montují se interiérové prvky, obložky, dveře a probíhají práce na venkovních zpevněných plochách. Po dokončení montáže se již jen vylijí podlahy, nainstaluje regálový systém do depozitářů a budeme kolaudovat,“ dodal Tomáš Chrástek.

K předpokládanému termínu kolaudace by tak mohlo dojít už v polovině prázdnin, což je o několik měsíců dřív než byl původní plán. Součástí tohoto projektu je podle Chrástka také revitalizace Národně kulturních památek v Modré, Starém Městě na Špitálkách a v Uherském Hradišti na Výšině sv. Metoděje.

„Přestože v průběhu stavby vznikaly vícepráce, ať už vyvolané zmiňovanými neočekávanými skutečnostmi, tak požadavky ze strany investora, v mnoha případech došlo rovněž k úsporám a dnes již lze říci, že v rámci schváleného objemu celkových nákladů projektu ve výši zhruba 123 milionů 315 tisíc korun neočekáváme žádné vícenáklady,“ upřesnila ekonomka Slováckého muzea Jitka Zpěváková.

V současné době podle ní probíhá vyhodnocování veřejné zakázky na realizaci druhé části projektu, tj. vybavení interiérů a vybudování archeologických expozic.

„Předpokládané ukončení projektu a otevření Cyrilometodějského centra veřejnosti, plánované na červen 2022, bude dodrženo,“ řekla Jitka Zpěváková.