„Zatím se mi to ale jeví tak, že tuto etapu letos nedokončíme. Je to technicky a finančně náročný krok,“ upozornil technický administrátor stavby František Křivák.

Právě nedostatečný přísun peněz je nejvýraznější brzdou celé akce. Farnost prostředky shání, kde se dá. Každé dva týdny je o sobotní a nedělní bohoslužbě donátorům k dispozici kasička v kostele svatého Michaela, faru navštěvují anonymní sponzoři a i letos se chystají dvě veřejné sbírky, kdy věřící budou s prosbou o příspěvek zvonit u dveří staroměstských domácností.

Významnou částku na bankovní konto stavby posílá i staroměstská radnice. „Tentokrát to bude dva a půl milionu korun. Městský rozpočet s tím každoročně počítá,“ uvedl starosta Starého Města Josef Bazala.

Farníkům se zatím vždy podařilo ročně získat pět až šest milionů. Pokud však chtějí již po příštím roce přijímat hostie v nových prostorách, musejí přidat na tempu. „Snažíme se o urychlení výstavby, pokusíme se získat nějaký úvěr. Rok 2014 by pak byl reálný,“ doufá Křivák.

Stavba byla v minulých týdnech zazimovaná, třeskuté mrazy nedovolily dělníkům pracovat. S oteplením se na staveniště vrátil ruch. „Jako první se dokončí izolace střechy,“ podotkl staroměstský farář Miroslav Suchomel.

Vybudování originálního chrámu slovinského architekta Iva Goropevšeka, které obyvatele bezmála sedmitisícového města na dlouhé roky rozdělilo do několika názorových proudů, tak spěje do finiše. „Těším se, až bude kostel i s celým náměstím konečně dostavěný, a to jsem ateista. Vždyť se jedná o dominantu, která v našem městě chyběla. Byla by hloupost stavbu nedokončit nebo rozebrat,“ zavrhl jiné možnosti řešení současného stavu Staroměšťan Pavel Dovrtěl.

Ač se to může zdát nepravděpodobné, v rozestavěném kostele svatého Ducha už se několik bohoslužeb odehrálo. Byly to takzvané polní mše, například na začátku školního roku. „Vztahují se na to zvláštní církevní předpisy, farář si musel vyžádat povolení přímo od arcibiskupa. Kostel totiž ještě není vysvěcený, navíc musel být kvůli bezpečnosti přítomen i zodpovědný dohled,“ uzavřel František Křivák.

Střípky ze staroměstského kostela

- přispět na konto kostela může každý, číslo účtu je 1542369309/0800

- za dokončení kostela se podle pátera Suchomela můžete přimlouvat i v modlitbách

- i letos se bude na začátku září konat na prostranství před rozestavěným chrámem Velkomoravský koncert

- loňské staroměstské stárky napadlo, že by se hodová mše mohla konat v útrobách staveniště, církev to však zamítla