„Dosavadní kapacitu kolumbária jsme novou stavbou dvojnásobně zvýšili. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že původní část kolumbária je již naplněna a zájem veřejnosti o využívání urnových schránek je velký,“ popsal místostarosta města Čestmír Bouda.

Stavba za téměř 2,6 milionu korun, která začala na přelomu srpna a září loňského roku a dokončena byla v prosinci, zahrnovala i vybudování nového přístupového chodníku. V jarním období je ještě v plánu dosadba stromů mezi jednotlivými sekcemi kolumbária a keřů v jeho okolí.

Věhlas kudlovického koštu vín překročil hranice Slovácka
Věhlas kudlovického koštu vín překročil hranice Slovácka

První část kolumbária se 105 urnovými schránkami postavilo město na hřbitově v roce 2016. Stavba se skládá z pěti sekcí, vždy po 21 urnových schránkách (do každé z nich se dají uložit 4 urny). Maximální celkové množství uložených uren v této části kolumbária je tedy 420. V současné chvíli je kapacita původního kolumbária naplněna.

Jednotlivé schránky pro uložení 4 uren v nové části kolumbária jsou pronajímány (na 10 let) od 1. února postupně dle pořadníku, který vzhledem k velkému zájmu zavedla Správa pohřebišť.

„Další novinkou je pořízení nového nábytku v čekárně pro smuteční hosty v budově Správy pohřebišť v Mařaticích, čímž začala postupná výměna zastaralého vybavení interiéru budov na pohřebišti, která bude pokračovat i letos,“ dodal mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.