K jejich domu sice parkoviště přiléhá, přesto je tam možné zaparkovat spíše výjimečně. „Plochu obsazují řidiči z okolních domů. Ti sice u svých domů také parkoviště mají, ale ta bývají často plná anebo je pro ně z nějakého důvodu pohodlnější zastavit na ploše před naším domem. Mají tak na svá auta přímý a pohodlnější výhled, protože jejich parkoviště se nachází na boční straně budov, kde bydlí. To, že pak nemáme kde parkovat, evidentně neřeší," vysvětluje chování neukázněných řidičů Zdeněk Šmol. On, a řada jeho sousedů ale nechtěli situaci ponechat svému osudu. Už několik let proto žádali hradišťskou radnici o pomoc. Problém je v tom, že parkoviště na sídlišti Východ jsou veřejná a k určitým domům patří jen „papírově" tak, aby to odpovídalo příslušnému zákonu. Snaha, kdy město stěžovatelé ze Sadové ulice opakovaně kontaktovali, se nakonec vyplatila. „Dosáhli jsme všech potřebných povolení, které nám umožní si parkoviště s desíti místi zbudovat vlastními silami. Tuto plochu pak budeme mít deset let v bezplatném pronájmu, poté přejde do majetku města. Po jeho dostavbě musíme vymyslet systém, jak jednotlivá místa označit pro jednotlivá stání konkrétních aut obyvatel našeho domu tak, aby je neobsazovali náhodní řidiči," vysvětlil Zdeněk Šmol.

Mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma uvedl, že pozemek nutný ke stavbě parkoviště poskytlo smluvně město. „V současné době už máme všechna potřebná povolení vyřízená, a tak už zbývá jen objednat zhotovitelskou firmu a práce mohou začít. Domnívám se, že parkoviště by se mohlo začít stavět zhruba v polovině září a během dvou týdnů až jednoho měsíce by mohlo být kompletní. Stavební náklady se vyšplhají na zhruba dvě sta tisíc korun," uvedl Zdeněk Šmol.

Nové parkoviště na sídlišti Východ bude ale ve výsledku jen malým zmírněním velkého problému. V této lokalitě totiž parkoviště citelně chybí a odstavená auta tam často lemují i tamní silnici. Nová parkoviště se tam plánují až v dlouhodobém výhledu. „V současné době není v rozpočtu města žádný záměr nového veřejného parkoviště na sídlišti Východ. Není ani vypracována studie, která by případné zkapacitnění parkovacích míst na sídlišti Východ řešila s ohledem na zábory zeleně, kolize s inženýrskými sítěmi a podobně," sdělil Jan Pášma, který uvedl, že v současné době je na sídlišti Východ celkem parkovacích 750 veřejných parkovacích míst. Sídliště by však, podle počtu tamních obyvatel, potřebovalo zhruba o 400 parkovacích míst více.

Související "Chceme parkoviště" zní ze Sadové