Díky spolupráci s farností se z křížových cest na Velehradě, který má za sebou více než osmisetletou historii, stala tradice, připomínající poslední cestu Ježíše Krista na této zemi, a to od chvíle jeho odsouzení na smrt až po pochování v hrobě.

Každá křížová cesta Velehradem i okolím jeho bývalého kláštera je i symbolickým odrazem života člověka. 

Pod Ježíšovým křížem hledali cestu po čtrnácti zastaveních studenti Stojanova gymnázia řeholnice sv. Cyrila a Metoděje, členové Matice velehradské, klienti Domovů se zdravotním postižením Vincentinum či Kopretina.

„Velmi vážně se uvažuje o tom, že v okolí bývalého velehradského kláštera bude vybudováno 14 zastavení křížové cesty, kde by mohl kdokoliv jít na procházku, v klidném prostředí v modlitbách i v tichu se zamýšlet nad životem, jeho smyslem a vnímat duchovní dimenzi života,“ svěřil se velehradský farář P. Petr Přádka.