Vodní cesta Baťův kanál má mít letos nově k dispozici pět servisních základen, neboli stání pro služební plavidla jednotek Integrovaného záchranného systému (IZS) a Státní plavební správy.

Zatímco tři z nich dokončilo Povodí Moravy ve Veselí nad Moravou a ve Vnorovech, do konce roku by měla vyrůst další dvě v Sudoměřicích a ve Spytihněvi. Zároveň až do květnového zahájení plavební sezóny na vodní cestě budou pokračovat opravy kanálového úseku mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy.

„Nově jsme dokončili tři pevná servisní stání služebních plavidel v dolní rejdě plavební komory Veselí nad Moravou, horní rejdě plavební komory Vnorovy I a dolní rejdě Vnorovy II. Jedná se o pokračování vybudování sítě servisních stání po celé délce vodní cesty, určené k bezpečnému krátkodobému i dlouhodobému stání. Hlavním účelem je zvýšení bezpečnosti plavby, vytvoření snadného přístupu jednotek integrovaného záchranného systému k vodnímu toku, čímž dojde ke zkrácení času potřebného pro zásah,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Akce byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a vyšla na 21,5 milionu korun bez DPH. Servisní stání na řece Moravě v Uherském Hradišti dokončili v červenci 2019.

Opevňují patku i koryto

Současně s tím Povodí Moravy v těchto dnech pokračuje v opravách Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy.

„Práce provádíme v téměř celém úseku stavby, tj. od železničního mostu ve Veselí nad Moravou po hospodářský most ve Vnorovech. Probíhá zakládání patky opevnění a opevnění koryta z lomového kamene,“ upřesnil ředitel závodu Střední Morava Povodí Moravy Pavel Cenek, který má na starosti správu Baťova kanálu.

Opravy mají zajistit bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si vybírá svou daň.

Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku od Veselí nad Moravou po Vnorovy, činí dohromady více jak 53 milionů korun bez DPH.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních zdrojů podniku Povodí Moravy. 

„Kromě samotných oprav musíme během následujících tří měsíců vyčistit rejdy, provést údržbu a seřízení technologií všech plavebních komor. Bez oprav technologií a přípravných prací by se plavba na Baťově kanále neobešla, proto tyto práce s náklady v řádech milionů korun ročně financujeme z vlastních zdrojů,“ dodává Václav Gargulák.