„Část expozice jsou starší věci, ale většina vznikla od roku 2020 až po současnost. Barvou takto vyjadřuji své myšlenky. Kresby jsou akvarely, ty dělám jako odlehčení pro trampy, kamarády i jako novoročenky,“ prozradil Deníku Vlastimil Mahdal.

Vernisáž v pátek 5. ledna zahájil Miroslav Potyka. „Vlastimil Mahdal patří bezesporu mezi nejplodnější výtvarníky – malíře současnosti. Svědčí o tom jak jeho výrazná výstavní aktivita v posledních letech i skutečnost, že nikdy nevystavuje stejnou kolekci,“ uvedl Miroslav Potyka před návštěvníky zaplněnou zámeckou galerií s tím, že ať se na jeho obrazech setkává vesmírné nekonečno třeba s konkrétním, každodenním předmětem, vše je dokonale skloubeno autorovým osobitým rukopisem.

„A i když nemusíme jeho obraz do všech detailů rozšifrovat - vždy je na co se dívat, nejen díky výrazné práci s barvami. A to není v současném pomateném a zmateném postmoderním výtvarném světě zase tak obvyklá deviza. Ať vás vize Vlastimila Mahdala zaujmou, i když vás třeba rozruší, znepokojí. Anebo uklidní. Nebo nadchnou! V každém případě vás asi osloví a nenechají lhostejnými. A to není málo,“ poznamenal Miroslav Potyka závěrem.

Vlastimil Mahdal se narodil v roce 1955, žil řadu let v Uherském Brodě, nyní v Uherském Ostrohu.
Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti (kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše). Je členem Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Sdružení výtvarných umělců moravských a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí - často se zúčastňuje kolektivních výstav. Autorské připravil například v Uherském Brodě, Praze, Hodoníně, Slavičíně, Veselí nad Moravou, Vizovicích, Skalici, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu apod. Mahdalovy vize jsou postaveny na hravém principu kombinování a prolínání několika směrů a stylů moderní malby, vznikají variováním uvedených podnětů, autor si s jejich poetikou pohrává a přetváří k obrazu svému. Často pracuje s metaforou a symbolem, námětově se inspiruje literaturou, historií, vztahem člověka k přírodě, prezentuje i filozofická a etická poselství. Výrazná barevnost, promyšlená kompozice a dokonalost malířského rukopisu jsou dalšími atributy jeho tvorby.