Ta ve čtvrtek uspořádala pro dvě stě třicet žáků ze Základní školy Tupesy, Velehrad, Buchlovice, Zborovice a Zdounky druhý ročník Dne s Lesy České republiky (LČR).

„Cílem této akce bylo prohloubit u dětí zájem o les, vnímat jej všemi smysly a objasnit jim ve stručnosti význam hospodaření v lese,“ uvedl Pavel Zůbek z buchlovické lesní správy.

O slavnostní zahájení Dne s LČR se postarali v Archeoskanzenu Modrá trubači Okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště. Po úvodním slově lesního správce Zdeňka Zálešáka se žáci jednotlivých škol postupně přesouvali k lesní školce v revíru Jankovice.

Revírník Miroslav Brychta je seznámil s tím, jak se ze semene buku a smrku vypěstují stromečky, kterými se pak v Chřibech zalesňují holiny po mýtních a kalamitních těžbách.

Velké pozornosti dětí se těšilo vyprávění revírníka Františka Štroblíka o myslivosti.

Pak se školáci vydali po naučné přírodovědné stezce, vedoucí Orlovou, na pět stanovišť, kde se od revírníků dozvěděli mnoho zajímavostí o lese a práci v něm.

„Naši zaměstnanci seznámili školáky s lesním zákonem a ukázali jim, jak se malými sazenicemi zalesňují lesní holiny. Nechyběla ani ukázka z těžební činnosti a poznávání dřevin, které v Chřibech rostou,“ objasnil vedoucí lesní správy Zdeněk Zálešák. Jedním dechem doplnil, že podobnou akci uspořádali zaměstnanci správy v pondělí pro školáky v Bohuslavicích na Hodonínsku.

„V lesní školce mě nechal lesník vystřelit ze vzduchovky a obdivoval jsem tam štěně loveckého psa. Ale nejvíc ze všeho se mně líbila příroda kolem naučné stezky,“ svěřil se jedenáctiletý Jakub Kubernát ze ZŠ Velehrad.

Den vyvrcholil v modranském skanzenu, kde lesáci připravili promítání filmů o životě lesa a fauně v něm i v lesních oborách žijící. Kluci a holky si zastříleli z luků a udělali testy o přírodě. Lesáci počastovali školáky sladkostmi a špekáčky, které si mohli na táboráku opéct.

Zdeněk Skalička