„Do plánu letošních honů jsme si dali, že při nich ulovíme padesát bažantích kohoutů a osm zajíců. Protože stavy ušáků jsou v naší honitbě poměrně nízké, skončí jich na výřadu jen několik. Chceme zjistit, jaký je jejich zdravotní stav,“ uvedl při zahájení honu hospodář mysliveckého sdružení Miroslav Mazůrek. Po provedené kontrole loveckých lístků, zbraní a zbrojních průkazů hospodář i předseda sdružení Jan Kašpařík nabádal střelce k obezřetnému zacházení se zbraněmi a dodržování přesně stanovených pravidel a zásad při honu. Pak už se nimrodi a honci vydali do okolí Velehradu a Modré. Na výřadu nakonec byl jeden zajíc a šestnáct bažantích kohoutů.

Členové mysliveckého sdružení Háj, kteří se starají o šestisethektarovou honitbu a zvěř v ní žijící, nebyli na Slovácku jediní, pro které byla první listopadová sobota slavnostním zahájením honů. Ne všude se ale mohli spokojeně usmívat nad výřady ulovených ušáků a bažantích kohoutů. „Jsem přesvědčený o tom, že drobné zvěře pernaté a srstnaté bude v naší honitbě přibývat. Však pro ni jako myslivci děláme hodně. Třeba tím, že stavy bažantů udržujeme umělým odchovem. Letos jsme do honitby vypustili třicet bažantích kohoutů,“ svěřil se po skončeném honu Mazůrek.