Všestranné vrcholné zkoušky českých fousků, německých krátkosrstých a drátkosrstých ohařů byly slavnostně zahájeny v sobotu v areálu Lázní Leopoldov v katastru Buchlovic – Smraďavky. Po přejímce psů a poradě rozhodčích odjeli vůdci se svými čtyřnohými miláčky do honitby Slavkov, v neděli do Boršic a Popovic.

„Všestranné zkoušky se konaly na poli, v lese a ve vodě. Zkoušky kvalifikovaly psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon), a to ve všech přírodních podmínkách,“ uvedla jednatelka OMS Uherské Hradiště Marie Gejdošová. Psi byli zkoušeni nejen na živé, ale také na předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce.

„V říjnu příštího roku se uskuteční ve zmíněných honitbách Slovácka 82. ročník Memoriálu Karla Podhajského, takže víkendové všestranné zkoušky byly jakousi generálkou na něj, ale také nominací psů na soutěžní klání. K přípravě memoriálu přistupujeme velmi odpovědně a s přesvědčením, že na něj přijedou vůdci se svými psy, ale i příznivci akce v hojném počtu,“ svěřila se Marie Gejdošová.

Na prvním místě všestranných zkoušek stanul Radim Pospíšil z Hodonína s ohařem Erikem z Barbajky, který při nich nasbíral 480 bodů. Druhé místo obsadil se 472 body Laky z Černých blat, jehož vůdcem byl Jan Gejdoš z Tupes. Jeho ohař odvedl nejlepší práci na poli. Třetí místo s počtem 459 bodů patřilo Dykovi ze Stoprounských vinic, jehož vůdkyní byla Marcela Zemánková z Prakšic. Její ohař byl nejlepší při práci v lese. Na čtvrtém místě se 454 body skončila Chyta z Citoňských luk Antonína Straňanského.