Na prostranství před velehradským turistickým centrem stanuli členové Mysliveckého sdružení Háj Velehrad-Modrá a jejich hosté spolu s předsedou Milošem Maňáskem a hospodářem Miroslavem Mazůrkem při zahajovacím ceremoniálu k zahájení lovu. Než se ale mohlo vydat 35 nimrodů, ozbrojených brokovými zbraněmi, do první leče, museli se podrobit kontrole policistů na přítomnost alkoholu dechovou zkouškou, ale také kontrole výrobních čísel a technického stavu zbraní i platnosti dokladů k nim.

„Pokud by některá dechová zkouška u myslivce byla pozitivní, policisté by měli možnost vyřešit tento přestupek buď přímo na místě příkazním řízením, nebo by jej mohli postoupit přestupkové komisi příslušného úřadu k vyřešení. V případě, že by dechová zkouška na alkohol byla u myslivce pozitivní, zakázali by mu účast na honu a zadrželi by mu zbraň i průkaz k ní,“ informovala mluvčí Policie Zlínského kraje Monika Kozumplíková.

Myslivec, který se při kontrole dopustí přestupku, má podle ní možnost si následující pracovní den zbraň i průkaz ke zbrani vyzvednout na příslušném oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál.

„Od dnešního rána probíhají kontroly myslivců-střelců před zahájením honů po celém Zlínském kraji. Policisté mají k dispozici plán honů a budou vyrážet na jejich kontrolu každý týden až do poloviny ledna. Kontroly honů budou probíhat od sedmé hodiny ranní až do skončení společného lovu,“ zdůraznila Monika Kozumplíková.

Netajila se tím, že před zahájením honu Mysliveckého sdružení Háj Velehrad-Modrá kontrolovali policisté před honem myslivce v Míkovicích, kde stejně jako na Velehradě nezjistili žádný přestupek.

„Myslivci ve Zlínském kraji jsou naprosto vzorní, protože v roce 2017 a 2018 nebyl žádný z nich před honem nebo v jeho průběhu pod vlivem alkoholu. I zbraně a doklady k nim měli v pořádku. Naposledy nadýchali dva myslivci, jeden v roce 2015 a druhý o rok později pouze malé množství zbytkového alkoholu.