V roce 2020 jste dokončili proměnu Společenského domu Beseda, co na základech někdejší stavby vyrostlo, co naopak zmizelo a co byste nyní s odstupem času udělal v tomto projektu jinak?

Společenský dům Beseda byl vybudován v prostorách bývalé restaurace Beseda. Objekt byl v žalostném stavu, rekonstrukce objektu dispozicí i stavem by nebyla ekonomická. Před lety proběhla anketa občanů a vzhledem k nedostatku prostor pro oslavy občané požadovali přístavbu sálu s kapacitou zhruba 80 lidí, se zázemím, tzn. vybavenou kuchyní, chladicími boxy a sociálním zařízením. Získali jsme dotaci na demolici objektu a následovala výstavba. Objekt byl dokončen ke spokojenosti občanů a dokonce byl oceněn v rámci soutěže Stavba Zlínského kraje hlavní cenou v kategorii Rozvojové projekty obcí. Dnes bychom jistě spíše volili přísálí s restaurací, rozšířili tím stravovací možnosti v obci a lidem komfort s obsluhou na oslavy. Ale, dnes jsou prostory velkého i malého sálu téměř na rok dopředu rezervovány, což jen potvrzuje správnost investice.

Co všechno se vám v minulém roce podařilo v Nivnici realizovat?

Rok 2021 byl investičně náročný, realizovali jsme dlouho připravovaný projekt Bydlení pro seniory, kde jsme vystavěli nový komunitní dům se třinácti byty. Prioritně pro Nivničany. Tato akce byla financována z obecní pokladny částkou 35 milionů korun. Souběžně běžela další velká investice, výstavba inženýrských sítí průmyslové zóny kluka IV. Ta navazuje na předchozí dvě průmyslové zóny. Zisk z prodeje pozemků po odečtu nákladů na vybudování sítí je více než 20 milionů korun a bonusem jsou daně, které budou plnit obecní kasu po dlouhá léta a samozřejmě vytvoření pracovních míst a jiných příležitostí. Mezi další investice patří nová urnová zeď na hřbitově, dokončení inženýrských sítí nové obytné čtvrti Sluneční, došlo také ke generální přeměně zahrady mateřské školy a instalaci 20 nových herních prvků, zahájena byla revitalizace obecního rybníka a další menší opravy.

Do jakých aktivit chce obec Nivnice investovat v letošním roce? Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu?

V tomto roce to bude školství. Mateřskou školu máme rekonstruovanou a rozšířili jsme i kapacitu a tak je na řadě základní škola. Celkovým nákladem 36 milionů korun (dotace 20 milionů korun) provedeme opravdu rozsáhlou opravu, která bude v následující roce pokračovat přístavbou výtahu a další modernizací. Rovněž usilujeme o dotaci na rekonstrukce místních komunikací. V tomto roce bychom dále rádi realizovali opravu kaple Panny Marie Růžencové.

Po peripetiích s památkáři máme konečně stavební povolení. Realizaci provedeme nezávisle na dotaci a náklady jsou odhadnuty na téměř 1,5 milionu korun. Oprav se dočká celý objekt obecní knihovny. Čeká jej výměna oken, vrat, dveří, nová střecha, zateplení, vytápění a samozřejmě modernizace a nové vybavení knihovny.

Pokusíme se vrátit důstojnost tomuto chátrajícímu objektu, kde je umístěna rovněž knihovna J. A. Komenského také expozice historie obce. Celkový náklad je bezmála 3,5 milionu korun. Letos také vysadíme pět větrolamů za12 milionů, dotace na to byla získána ve výši 10,8 milionů korun. Usilujeme i o dotaci na vybudování lokálních biokorodorů, rybníka a mokřadu.

V dalších letech bych rád realizoval druhou etapu Sluneční, což je výstavba inženýrských sítí pro dalších 30 rodinných domů, nutná je také generální oprava sportovní haly včetně přístavby nového sálu.

Čeká nás i modernizace veřejných prostor, obměna dětských hřišť, další projekty dle komplexních pozemkových úprav. Velkou prioritou v následujícím volebním období bude příprava výstavby moderního sběrného dvora, včetně překladiště, případně i recyklační technologie.

S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané a jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?

Pokud stížnosti jsou, většinou je to spíše o sousedských vztazích, což je jen o nalezení kompromisu, občas je kritika na množící se psí hovínka a nedostatek košů na exkrementy, občas zlobí o prázdninách mládež, ale jinak výraznější a neřešitelné stížnosti nejsou. Snažím se podrobně a pravidelně informovat občany v Nivnických novinách, takže vědí co se děje, co se připravuje a potenciální nedostatky řešíme s údržbou předem. A největší zapeklitost? Bezpečnější ulice Brodská – zpomalením dopravy nebo částečným obchvatem obce tj. odlehčit dopravu této dopravně přetížené ulici, ideálně rozšířením plánované páteřní zemědělské komunikace a odklonit dopravu směr Dolní Němčí, a to je běh opravdu na dlouhou trať.

Jaké společenské složky v Nivnici působí, a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

V Nivnici je aktivních více než 30 spolků, na podporu jejich činnosti rozdáváme každoročně dva miliony korun. Občanům to spolky vrací kulturou, sportem, zábavou pro děti i dospělé, někdo více někdo méně. Vážím si všech, kteří obětují svůj čas a věnují se dětem a mládeži, ale i všech, kteří jakkoliv přispívají k veřejnému životu v obci. Nivnice je počtem obyvatel spíše městečkem a mým přáním je, aby obec žila jako jedna rodina, aby byla funkční, moderní s infrastrukturou jako město a přitom si zachovala vesnický ráz jako jsou okolní obce mikroregionu Východní Slovácko.