„Budova ze začátku šedesátých let se dočká vůbec první generální opravy za celou svoji existenci,“ poznamenal archeolog Luděk Galuška. Po dobu rekonstrukce Památníku zůstanou nálezy v bezpečí staroměstského depozitáře Moravského zemského muzea. Základy kostelíku, nad nimiž se objekt Památníku tyčí, bude po celou dobu stavebních prací chránit dřevěné bednění.