V objektu bývalé lesovny, sídla lesnického revíru pod hradem Buchlovem, která byla podle dostupných údajů postavena v roce 1871, jej otevřely Lesy České republiky (LČR), státní podnik. „Opravu objektu za více než pět milionů korun financovaly Lesy ČR z vlastních finančních prostředků, konkrétně z Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, zaměřeného na podporu

a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů," uvedl tiskový mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Vybavení muzea exponáty a audiovizuální technikou byly hrazeny z prostředků projektu Antonstál – oživujeme lesnícke tradície, finančně podpořeného Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 až 2013.

„Hlavní historické exponáty se nacházejí v takzvané fořtově kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století. Návštěvníci v objektu uvidí exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní," informoval Zbyněk Boublík. Lesy České republiky podle něj počítají s tím, že muzeum postupně doplní o další zajímavé exponáty. Objekt se však především stane místem pořádání populárně naučných aktivit v rámci lesní pedagogiky pro děti ze všech stupňů škol v regionu. Prohlídky muzea pro veřejnost budou možné na základě předchozí domluvy konkrétního termínu se zástupcem lesního správce Lesní správy Lesů ČR Buchlovice Pavlem Zůbkem, a to na telefonu 724 525 061 nebo mailem: zubek.ls138@lesycr.cz.

Omlazení lesovny a jejího okolí si pochvaloval bývalý vedoucí polesí Buchlov Lesního závodu Buchlovice, Jihomoravských státních lesů Brno a následně pak revírník Lesní správy Buchlovice, sedmasedmdesátiletý Jan Karásek. „Za sebe a svou rodinu zde 38 let bydlící a žijící, s radostí a hrdostí provolávám, bravo, té přeměně historické budovy," nechal se slyšet Jan Karásek. Jeho syn Ladislav, revírník Lesní správy Buchlovice, k tátovým slovům dodal. „Když jsem procházel krásně zrekonstruovanou hájenkou a zastavil jsem se v pokojíčku, kde jsem se se svými bratry hrával, musel jsem i slzy v očích zatlačit," svěřil se Ladislav Karásek.

„Těšíme se z účasti na slávnostnom otvorení Múzea lesníctva a poĺovníctva a prajem do budúcnosti vela zdaru, aby se následujúce generace lesníkov a poĺovníkov mohly učit z minulosti od skutočných odborníkov," nešetřili slovy chvály a povzbuzení zástupci Střední odborné školy lesnické z Liptovského Mikuláše.

Součástí slavnostní otevření rekonstruovaného objektu bývalé hájenky pod Buchlovem byla ukázka sokolnictví a dvě přednášky na téma Lovecká hudba v časech.