„Měli jsme mozkovou mrtvici v rodině a vím, že to je opravdu hodně složitá situace nejen pro toho pacienta, ale i pro jeho blízké. Určitě všichni, kteří s tím mají zkušenosti, uvítají každý krok, který jim ulehčí situaci," vyjádřila se k chystané novince Martina Kučerová z jedné z obcí nedaleko Uherského Hradiště.

Rok 2016 Rokem mozku

„Bohužel centrálních mozkových příhod stále přibývá. Právě proto jsme letošní rok zasvětili této problematice. Chceme zlepšit jak prevenci, tak také naše přístrojové vybavení. Plánujeme rovněž otevřít ambulance a poradny, které budou specializovány právě na toto onemocnění," nastínil hlavní záměr vyhlášeného Roku mozku předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Cílů tohoto kroku je přitom hned několik. Velkou roli hraje především zapojení veřejnosti. „Slibujeme si od toho, že trochu povědomí o mozkových příhodách rozvíříme. S naší psycholožkou chceme například vytvořit nějaké terapeutické skupiny, aby lidé zjistili jak vůbec s tím onemocněním pracovat. Důležitý je totiž správný přístup a chování nejen k samotným pacientům, ale i k jejich příbuzným. Ti se často podílí na začlenění pacienta zpět do běžného života, což není rozhodně jednoduché," vysvětlil Petr Sládek. Veřejnost může podle něj počítat například s dny otevřených dveří, v rámci kterých budou možná nejrůznější preventivní vyšetření.

Ze sponzorských darů nemocnice plánuje nakoupit rehabilitační pomůcky

Letošní Rok mozku vystřídá předchozí Rok výživy z loňského roku, či ještě starší Rok seniora. A stejně jako v předchozích letech, i letos chce vedení nemocnice s pomocí sponzorů zakoupit některá potřebná zařízení. Jen loňský Rok výživy přinesl nemocnici sponzorské příspěvky ve výši téměř dvou milionů korun.

„Zakoupili jsme například 400 nových tabletů s vyhřívacími deskami pro rozvoz pacientské stravy. Dále třeba porcelánové nádobí, které lépe drží teplotu a také lépe vypadá, a nebo jsme pořídili nové vybavení kuchyně, především pak novou multifunkční pánev," připomněl některé z přínosů loňského Roku výživy ekonomicko provozní náměstek UHN Vlastimil Vajdák.

Nové technologie by tentokrát směřovaly na všechna oddělení, kterými procházejí zmínění pacienti s cévními mozkovými příhodami. Tedy na neurologické oddělení, na rehabilitaci či následnou péči. „Rehabilitační stroje a pomůcky jsou velmi drahé, ale také velmi účinné. Proto bychom rádi v rámci Roku mozku díky sponzorům nakoupili například robotickou ruku, závěsný systém nebo chůzový trenažér," naznačil Petr Sládek možná zařízení, která by napomohla v zotavování pacientů po této závažné zdravotní komplikaci. Mimo to chce vedení nemocnice do práce s postiženými i jejich příbuznými zapojit více dobrovolníků, plánuje dovybavit logopedickou ambulanci, či otevřít na neurologickém oddělení novou tělocvičnu.