V jejich podání zaznělo v majestátní poutní bazilice Requiem D-moll, jedno z velkolepých děl plné emocí od Wolfganga Amadea Mozarta, které je vnímáno především jako modlitba za zemřelé.

Requiem, tedy zádušní mše svatá, bylo podpořeno nádhernými výkony čtyř sólistů (Adriana Banasová - soprán, Eva Šušková - mezzosoprán, Matúš Šimko - tenor a Tomáš Šelc - bas).

zasloužený potlesk nadšeného publika

Dlouhotrvající potlesk čtyř stovek posluchačů byl pro účinkující zaslouženou odměnou za jejich profesionálně a procítěně odvedenou práci.

Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního zadavatele. Byl však uprostřed práce přemožen infekční nemocí a zemřel 5. prosince 1791. Poslední části dokomponoval Mozartův žák Franz Xaver Süssmayr.