V posluchačích, kteří se na koncert přišli uvolnit po předvánočním shonu a načerpat novou energii, bude koncert ještě dlouho doznívat. A přáli by si ho slyšet ještě jednou či dvakrát…

Vždyť Moravští madrigalisté jim po úvodních slovech jalubského starosty Lukáše Horáka předložili koncert mimořádných kvalit s vynikajícím sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru Borisem Niklem (26), který vložil do dirigování celou svou osobnost.

Boris Nykl je absolventem magisterského studijní oboru Hudební výchova – Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je na ní posluchačem doktorandského studia v oboru Sbormistrovství.

Už samotný název amatérského sboru Moravští madrigalisté, který má za šedesát let činnosti na svém kontě na 600 koncertů, byl příslibem hodnotného uměleckého zážitku. Prvním koncertem madrigalistů po téměř dvouleté pauze kvůli covidovým opatřením, byl jejich Vánoční koncert v Kroměříži, konaný dne 27. prosince 2021, při němž si sbor připomenul 60. jubileum od založení.

V rámci festivalu uvede Městské divadlo Zlín muzikál Šakalí léta.
Začíná divadelní festival Zaráz

Odhadem prošlo sborem od jeho zrodu více než tři sta amatérských zpěvaček a zpěváků, lidí všech možných profesí, milovníků hudby a zpěvu.

Při poslechu skladeb bez doprovodu posluchači poznali, že také lidský hlas sám o sobě je úžasným nástrojem, který dokáže vyjádřit hluboký prožitek, radost i lehkost – emoce spojené s Vánocemi a oslavou narození děťátka, které chtělo přinést spásu celému světu. Moravské madrigalisty doprovodila na klavinovu Martina Mergentalová, na flétnu Michaela Sedlářová. Jedinečný varhanní vstup zazněl z kůru Jalubského chrámu v podání Vojtěcha Trubače.

„Ve sboru Moravských madrigalistů, který v domovské Kroměříži koncertoval opakovaně na festivalech Kroměřížské léto, Hudba v zahradách a v zámku, zpívám už čtyřicet let. S madrigalisty jsem začala zpívat ve svých šestnácti letech, coby studentka Střední pedagogické školy Kroměříž,“ svěřuje se Iva Chudobová z Jalubí, logopedka Speciálního logopedického centra Uherské Hradiště, jediná zpěvačka ze Slovácka, zpívající s madrigalisty.

Premiér Petr Fiala na návštěvě v Uherskohradišťské nemocnici
Omikron už v naší zemi máme a začíná převažovat, řekl premiér Fiala v Hradišti

„Ráda vzpomínám na členku sboru Věru Sušilovou, která byla mojí třídní. Moc jsem si jí vážila, stejně jako manželů Šindlerových, Marty a Milana. Žel, už se na nás všichni tři dívají z nebíčka. Ale city, které jsem k nim chovala, byly opravdové,“ líčí své pocity Iva Chudobová.

Pomyslnou tečkou za koncertem byla jedna z nejznámějších vánočních písní Tichá noc, která byla jakýmsi přídavkem sboru divákům za jejich potlesk a ovace ve stoje.

S madrigalisty i posluchači se pak rozloučil správcem farnosti Jalubí, farář P. Pawel Bilinski.