Rodinná hrobka rodiny Pražáků se nachází na hřbitově v Uherském Hradišti-Mařaticích. Samotná hrobka je v klasicistním stylu a je umístěna na čestném místě uprostřed hrobů nejvýznamnějších osobností města. V loňském roce došlo podle Jana Pášmy k viditelnému propadu chodníku u Pražákovy hrobky a ke zjevnému posunu jejího rámu.

Bylo provedeno posouzení spodní části hrobky, kdy se zjistilo, že cihlová konstrukce je již natolik narušena, že není možné garantovat statickou stabilitu kamenného monumentálního náhrobku. Ten byl kompletně rozebrán a odvezen. Demontáž odhalila další závady a poškození jednotlivých dílů náhrobku.

„Na základě tohoto zjištění byl vypracován podrobnější restaurátorský záměr. Nově bude doplněn i bronzový emblému perutě RAF 311 - v hrobce je totiž pohřben i Vladimír Nedvěd, velitel 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva,“ upřesnil Jan Pášma. Práce na jednotlivých částech náhrobku by měly probíhat v termínu 11. května do 30. října letošního roku.

Opuštěné památné hroby a hrobky město převzalo do své péče v roce 2010.

„Postupem času vyšlo najevo, že v rámci běžných provozních prostředků na údržbu pohřebišť není jednoduše možné zajistit zlepšení stavu, ale ani zakonzervování stavu památných hrobů a hrobek. Proto jsme v roce 2018 zadali zpracování restaurátorského záměru a vznikl plán oprav,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.

V roce 2019 byla zahájena první etapa oprav. Uskutečnila se oprava náhrobků na místě odpočinku významných architektů Josefa Schaniaka st. a ml., JUDr. Jana Černého (významná politická osobnost, bývalý předseda československé vlády), Fanderlíkovy rodiny nebo rodiny Czikann von Wahlborn (umělecky významné hrobky). Do oprav a restaurování významných hrobů dosud město investovalo půl druhého milionu korun.

Alois baron Pražák byl moravský a rakouský politik, právník a šlechtic a předák moravské odnože Národní (staročeské) strany, koncem 19. století působil jako předlitavský ministr-krajan a ministr spravedlnosti.