„Pozůstatky hradby byly objeveny před čtyřiceti lety při archeologickém výzkumu v městské čtvrti Rybárny Uherské Hradiště. Mohutná hradba s čelní dvoumetrovou kamennou zdí byla spojena s vnitřní dřevohliněnou konstrukcí, propojenou příčnými břevny, takže celková šíře hradby činila 10 metrů,“ vysvětlil vedoucí Centra slovanské archeologie Uherské Hradiště Luděk Galuška.

V archeoskanzenu byla podle jeho slov vybudována na území současné Moravy nejmohutnější hradební replika z konce 9. století, tedy z doby, kdy bylo nutné takové hradby stavět proti stále sílícímu nebezpečí ze strany Maďarů, Bavorů a Franků.

Ze strany od hotelu Skanzen je vybudována čelní, čtyři metry vysoká kamenná zeď postavená takzvaně na sucho, u jejíž paty je dva metry široká. „Na její stavbu jsme spotřebovali víc než 80 tun neopracovaného kamene, přivezeného z kamenolomu v Bzové,“ informoval Zdeněk Kopunec, majitel kamenické firmy z Komně.

„Čtyři metry stupňovitě vysoká a 14 metrů dlouhá hradba, vybudovaná z hlíny, dřeva a kamene, ústí v dolní části do hypotetické obranné věže, o půdorysu 3,8 krát 3,8 metru,“ přiblížil zbrusu nově vybudovaný historický skvost správce skanzenu Lubomír Sláma. Do věže, stejně vysoké jako jsou dvě strážní věže při vstupu do skanzenu, je uchycena nová vjezdová brána.

Pod věžičkou je replika velkomoravské vojenské zbrojnice a zázemí pro prezentaci vín, z nejstarších evropských odrůd révy vinné, nyní pěstovaných v severovýchodní části skanzenu.

„Nové východní palisádové opevnění hradiště v délce dvě stě metrů si vyžádalo na 200 kubíků dubového dřeva. Odkorněné kůly museli naši zaměstnanci rozštípat, zařezat do špice a ze spodní strany na ohni opálit, čímž se zabrání pronikání hub do dřeva a jeho hniloby,“ sdělil starosta Modré Miroslav Kovářík.

Dodal, že vybudování repliky mohutného hradebního tělesa, nejpevnějšího zdokladovaného z období Velké Moravy, přišlo na dva miliony korun. Obec je získala z výsledku hospodaření z archeoskanzenu a sladkovodní a botanické expozice Živá voda. Ta je otevřena pro veřejnost i v zimním období mimo pondělí každý den.

„V letošním roce už jsme zahájili práce na rekonstrukci palisádového oplocení na jihozápadní straně archeoskanzenu,“ informoval starosta Modrá.