Třem stovkám diváků se tak po dvacáté hodině otevřel svět lidové poetiky.

Letošní muzikálový program, nazvaný Od sčítání lidu po Tři krále, nastudoval s modranskými dětmi, tamním mužským pěveckým sborem a dechovou hudbou Modřanka místostarosta obce Martin Schreier. Věrné byly postavy Panny Marie a svatého Josefa, sklánějící se tentokrát nad světlem ozářenými jesličkami s Ježíškem. Stranou symbolického chléva stál oslík a koza. „Stejně jako v jiných letech jsme chtěli, aby se lidé o Štědrém večeru setkali, zhlédli trochu jiný pořad než v minulých letech. Jsem naplněn radostí, že pod naší historickou kapličkou opět zavládla výjimečná atmosféra, spojená s vánočním časem,“ pronesl po skončení vánočního programu starosta Modré Miroslav Kovářík.

Spokojeni byli s letošním pořadem i diváci, kteří se po jeho skončení zastavovali u rozměrnějšího dřevěného betléma s pohyblivými koledníky, který je dílem Lubomíra Piňose. „Čím krásnějším může člověk naplnit Štědrý večer než při živém betlému v Modré. Kéž by se jeho tradice v obci ještě hodně dlouho udržela,“ prohlásili manželé Marta a Václav Peckovi z Modré.