„Právě nastavení je to nejsložitější, protože v případě nedostatku nastřádané energie se zařízení připojí na běžnou elektrickou síť,“ vysvětlil modranský starosta. Každý z dvaadvaceti sloupů veřejného osvětlení má svůj solární panel a akumulátory, do kterých potřebnou energii střádá.

Jako významný přínos pro ekologii a také jako úsporu vnímají pořízení nových světel i místní obyvatelé. „Zatím to ještě není odzkoušené, a tak pořád svítí i stará světla. Je ale znát, že nové lampy dávají méně světla, než jsme zvyklí. Obec tím ale jistě ušetří,“ poznamenal obyvatel Modré Milan Hrabinec a podotkl, že je důležité, aby nové zařízení mělo dostatečnou životnost.

Novinka přišla na milion tři sta tisíc korun

Při projektu, který se zrodil v rámci Programu podpory venkova, vedle pořízení ekologických světel v Modré ještě opravili chodníky. Důležitou součást financování tvořili dotace od ministerstva pro místní rozvoj, Zlínského kraje a Evropské unie. Z potřebného milionu tří set tisíc korun zaplatili Modranští z obecní pokladny pouhých dvacet procent.

V obci na úpatí chřibských kopců mají s využitím sluneční energie zkušenosti již ze starších projektů. Solární panel totiž vyrábí elektřinu pro pětadvacet světelných bodů v místním archeoskanzenu. Použití tohoto zařízení, které je před zraky návštěvníků ukryto mezi věžemi, navíc usnadnilo získávání dotací i v případě osvětlení obce.

Stejnou cestou využívání čisté energii a úspor se chtějí vydat například také v Suché Lozi na druhém konci uherskohradišťského regionu. Realizaci podobných projektů mělo současné vedení obce také ve volebním programu. „Vedle plánovaného využití sluneční energie jednáme s okolními podnikateli o výstavě bioplynové elektrárny,“ prozradil ekologické plány starosta Suché Loze Petr Gazdík.

V podhůří Bílých Karpat chtějí využít jako potřebný zdroj biomasy třicetihektarový obecní les a rozsáhlé polnosti. Zamýšlí tam pěstovat například šťovík.
Pro realizaci podobných projektů mají starostové ve svých obcích hned několik důvodů. Vedle primární úspory za elektřinu a ekologický přínos hraje v neposlední řadě svoji roli také výrazná možnost získávaní dotací.