Opevněné slovácké hradisko - Archeologický skanzen v Modré - patří už devatenáct let k nejnavštěvovanějším místům nejen na Slovácku, ale i na východní Moravě.

Při páteční návštěvě archeoskanzenu se hluboko do historie Slovanů ponořilo 32 žáků dvou tříd ze Základní školy Hodonín, Vančurova. „Tomuto tématu se budou naši současní třeťáci věnovat od letošního září, a to ve čtvrté třídě. Děti se těšily z toho, že si mohly pohladit kozy a krkavce velkého, kterého nosila na ruce průvodkyně skanzenem Veronika Supová,“ neskrývaly nadšení učitelky ze Dagmar Dvořáčková se Zuzanou Trnečkovou.

Na 15 tisíc lidí si nenechalo ujít hlavní pouť na Svatém Antonínku
VIDEO: Na 15 tisíc lidí si nenechalo ujít hlavní pouť na Svatém Antonínku

Za pět dnů prošlo branou skanzenu na 2200 žáků se svými kantorkami a kantory. „Výukový program s názvem Život na Velké Moravě připravili školákům zaměstnanci archeoskanzenu spolu se členy zapsaného spolku Velkomoravané, jehož jednatelem je Jaroslav Křivánek,“ informovala průvodkyně opevněným hradiskem Markéta Velgová.

Cílem Velkomoravanů je od roku 2005 představit Velkou Moravu jako celek, přiblížit v něm dobový život se vším, co k němu náleží a podat dětem i dospělým co nejucelenější obraz o dávné době Slovanů.

Atmosféra při Letní filmové škole v Uherském Hradišti před kinem Hvězda
Letní filmovou školu odstartuje Bod obnovy. Ivan Trojan přijede převzít ocenění

Učitelé a učitelky si pochvalovali, že návštěva skanzenu, který není mrtvým hradiskem, přišla školákům vhod. „Super výklad přednesl o Velké Moravě v Metodějově škole písemnictví člen Velkomoravanů Petr Novotný, který vzal na sebe roli přísného abbého. Některé děti ale tu přísnost potřebují,“ nechala se slyšet jedna z olomouckých učitelek Nela Semjonová.

Před zahájením výkopových prací pro klenotnici Velké Moravy ve skanzenu Modrá bylo třeba provést záchranný archeologický výzkum.
V podzemí skanzenu Modrá budují vzácnou klenotnici Velké Moravy. Probíhá průzkum

V chýších prostých Slovanů, ve velmožském paláci či v Metodějově škole písemnictví čekalo na školáky nejedno překvapení. V pekárně skanzenu zase ochutnali ještě teplé placky z mouky a vody, které v peci dobové pekárny upekla Veronika Mergentalová z Modré. Kluci a holky se olizovali až za ušima.

Videopozvánka do Archeoskanzenu v Modré:

Zdroj: Youtube

Školáci se od průvodkyň dozvěděli také mnoho zajímavého o životě a díle Slovanů, o historii skanzenu a akcích v něm v průběhu roku Velkomoravany pořádaných. Z nepřehlédnutelné třináctimetrové strážní věže se mohli ti odvážnější žáci rozhlédnout po okolí archeoskanzenu, Velehradu a krajině Chřibů.

„Moc se mi líbilo kovářské umění Martina Kománka z Boršic u Blatnice, který nám vyprávěl, jak v dávných dobách trhali kováři lidem zuby velkými kovářskými kleštěmi,“ svěřil se František Chomáč, žák ZŠ Hodonín, Vančurova. Učitelka ze stejné školy, Eva Výmolová, se zase nechala slyšet, že dětem se moc líbily ryby. Z nich největší byla dva a půl metrová vyza velká v biocentru Živá voda, které je coby kamenem dohodil od archeoskanzenu.