Členové občanského sdružení Velkomoravané připravili ve spolupráci se správou archeoskanzenu druhý ročník akce Veligrad 2007 – Boj o hradiště.

„Scénář bitvy je pokračováním děje z úvodního ročníku. Novinkou bude velkomoravský trojboj, ve kterém se účastníci utkají v plavbě na dlabaných člunech, střelbě z praku, luku a raně středověké hře zvané špalíkovaná,“ doplnil k pozvánce člen organizačního týmu a jednatel sdružení Velkomoravané Jaroslav Křivánek. Vedle atraktivní podívané bude na návštěvníky 11. a 12. srpna čekat také řada soutěží. Každý z diváků se může některých z nich sám zúčastnit. Pořadatelé rovněž připravili ukázky řemesel provozovaných našimi předky. Vedle tradičního kovářství budou moci zájemci zhlédnout, jak staří Slované zpracovávali kosti, paroží a také jak jejich ženy tkaly. Práci řemeslníků si bude moci každý osobně vyzkoušet.