„Pokutu jsme vyčíslili na 920 tisíc korun. Tuto částku jsme následně snížili o zhruba 343 tisíc korun, kterou si účtuje slévárna,“ poznamenal k postihu místostarosta Stanislav Blaha.

Bronzovou plastiku umělec Petr Novák ze Zlechova předal s ročním zpožděním. Jako důvod uváděl své zdravotní a další osobní problémy.
Za kompletní dílo představitelé města zaplatili celkovou částku ve výši 1,520 milionu korun.

Již dříve uveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články