Model byl po řadě odkladů dokončen s bezmála ročním zpožděním.